Hej du som arbetar inom yrkesutbildningen! Välkommen att lära dig mer om arbetet kring jämställdhets- och jämlikhetsarbetet i skolan!

Allas yrkes är ett nätmaterial som skapats för personal inom yrkesutbildningen. Materialets syfte är att stöda personalen i jämlikhets-, jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Välkommen med!

Läs mera

Testa var på jämlikhetsstigen du går och utmana din kollega!

Kolla vad kollegorna ofta har frågat och hurudana svar det fått.

Läs mera om projektet och dess målsättningar.

Bekanta dig med tipsbanken, övningarna, checklistorna, lagstiftningen och andra verktyg för lärare.