Allas yrkes är ett nätmaterial som skapats för personal inom yrkesutbildningen. Materialets syfte är att stöda personalen i jämlikhets-, jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Allas yrkes har skapats inom ramen för Ekvalitas projekt Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan. Projektet är finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet. Välkommen med!

Läs mera

Testa var på jämlikhetsstigen du går och utmana din kollega!

Kolla vad kollegorna ofta har frågat och hurudana svar det fått.

Läs mera om projektet och dess målsättningar.

Bekanta dig med tipsbanken, övningarna, checklistorna, lagstiftningen och andra verktyg för lärare.