Övningar

Här hittar du olika övningar som du kan göra tillsammans med dina studerande eller med kollegiet. Övningarna är sammanställda med tanke på yrkesutbildning.

 

Tidsåtgång: minst 60 minuter

Normorientering

Deltagarna får olika uppgifter som de kan använda för att bekanta sig med olika utrymmen i skolan ur olika perspektiv. Kan man komma in i alla undervisningsutrymmen med kryckor, rollator eller rullstol? Var finns den närmaste hissen? Finns det en wc som alla kan använda? Var kan någon be eller ha en lugn stund om en känner dig utmattad? Både studerande och personal kan delta i normorienteringen! Övningen tar minst 60 minuter.

Tidsåtgång: minst 60 minuter

Tidsåtgång: minst 40 minuter

Privilege walk

Privilege walk är en övning med vars hjälp olika samhälleliga privilegier och dess inverkan på ens eget beteende och andras liv kan granskas. Syftet med övningen är att skapa diskussion om hur vi kan förbättra den samhälleliga rättvisan genom att använda oss av de privilegier vi har. För övningen behövs ett utrymme där gruppen kan röra sig samt lappar med i förhand planerade roller. Övningen kan göras både med studeranden och personal. Övningen tar minst 40 minuter att genomföra.

Tidsåtgång: minst 40 minuter

Tidsåtgång: minst 20 minuter

Den kompetenta yrkespersonen

I övningen om den kompetenta yrkespersonen får ni reflektera över vad det är som gör en yrkesutövande person professionell. Hurudana egenskaper förknippas med hen? Syftet är att efter att ha listat olika egenskaper fundera om definitionen passar på alla människor trots olika yttre och personliga egenskaper. Övningen kan göras tillsammans med studerande, men den fungerar även att göras kollegor emellan. För att göra övningen behöver ni pennor och en whiteboard eller motsvarande, så att alla kan se vad som skrivs.

Tidsåtgång: minst 20 minuter

Jag är Lumo

Jag är Lumo är ett rollspel som riktar sig till undervisningspersonal. Spelet utmanar deltagarna att fundera på frågor om empati, jämlikhet och likabehandling samt uppmanar till att skapa nya metoder att ta upp dessa i undervisningen.

Minä olen Lumo –spelet är skapat av JAMK:s yrkeslärarutbildning. Spelet är utvecklat i samarbete med projektet Tasa-arvoa ja reformia samt Barn- och ungdomsstiftelsens projekt Taidot elämään.

Tidsåtgång: minst 20 minuter