Välkommen till jämlikhetsstigen – testa hur långt du har kommit!

Välkommen till jämlikhetsstigen – testa hur långt du har kommit!

Under veckan hör du upprepade gånger att studerande använder sig av osakligt språk, t.ex. kallar varandra bög eller hora. Hur reagerar du?Studerande Fia kommer till dig och berättar att hen har bytt sitt namn till Filip. Hur reagerar du?En av dina studerande berättar för dig att hen har blivit utsatt för sexuella trakasserier: en studiekompis har vidrört hen på ett osakligt sätt och skickat meddelande med sexuella anspelningar trots upprepade förbud. Hur reagerar du?


Läromedlen kan ibland förstärka stereotypier eller det kan finnas brist på mångfald i dem. Har du granskat dina läromedel ur ett jämlikhetsperspektiv?


Alla utbildningsanordnare ska enligt lagen ha en jämställdhetsplan. Har du bekantat dig med din skolas plan?