Vad är Allas yrkes?

Allas yrkes är ett nätmaterial som skapats inom ramen för Ekvalitas projekt Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan. Projektet är finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet. Materialets syfte är att stödja yrkesutbildningarnas personal och i synnerhet lärare i jämställdhets-, jämlikhets- och likabehandlingsarbetet. Välkommen med!

Med hjälp av jämställdhets- och likabehandlingsarbetet kan vi tillsammans se till att yrkesutbildningen är en trygg och inspirerande studieplats för precis alla. En enskild lärares stöd kan betyda mycket för en studerande, men då hela arbetsgemenskapen bär sitt strå till stacken kan skolan på riktigt vara #allasyrkes!

Varför är utbildningarna jämställdhets-, jämlikhets och likabehandlingsarbete viktigt?