Vad är Allas yrkes?

Allas yrkes är ett öppet nätmaterial som är riktat särskilt till personal på yrkesskola och yrkeshögskola. Syftet med materialet är att stödja jämlikhets-, jämställdhets- och likabehandlingsarbetet i skolorna. Materialet är skapat av Ekvalita som är ett konsultföretag specialiserat på jämlikhet och likabehandling.

Allas yrkes-materialet producerades inom projektet Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan (2018–2021) som finansierades av Undervisnings- och kulturministeriet. Materialet har vidareutvecklats och uppdaterats under fortsättningsprojektet Allas yrkes som finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Konstsamfundet. Ekvalita förverkligar Allas yrkes-projektet under åren 2022–2024. Vi riktar ett varmt tack till finansiärerna för stödet för det här viktiga arbetet.

Genom jämlikhets-, jämställdhets- och likabehandlingsarbetet kan vi tillsammans skapa trygga och inspirerande yrkesskolor och yrkeshögskolor för alla studerande. Stödet från en enskild lärare kan betyda mycket för en studerande, men då hela arbetsgemenskapen bär sitt strå till stacken kan skolan på riktigt vara #allasyrkes!

Varför är jämställdhets-, jämlikhets- och likabehandlingsarbete viktigt inom yrkes- och yrkeshögskoleutbildningarna?