Videon

Videona på den här sidan får fritt visas på exempelvis utbildnings- och dylika tillfällen.

Yrkesutbildning är för alla!

Med hjälp av jämställdhets- och likabehandlingsarbetet kan vi tillsammans se till att yrkesutbildningen är en trygg och inspirerande studieplats för precis alla. En enskild lärares stöd kan betyda mycket för en studerande, men då hela arbetsgemenskapen bär sitt strå till stacken kan skolan på riktigt vara #allasyrkes! En enskild lärares stöd kan betyda mycket för en studerande, men då hela arbetsgemenskapen bär sitt strå till stacken kan skolan på riktigt vara #allasyrkes!  

Att byta bransch kan vara överraskande lätt

I videon berättar Tommi om sin resa från frisör till elmontör. Han uppmuntrar även andra att gå mot sina drömmar.

Yrkeslärarens roll

På videon reflekterar Tjurre som är bygglärare kring normer, lärarens roll och machokultur. Genom Tjurres reflektioner kan vi alla fundera på hur vi kan bemöta alla på ett öppet sätt och identifiera våra egna normer.

Videon som är producerade inom Potentiaali-projektet (2022)

Bryt mönstret!

Arbetsuppgifter har genom tiderna delats upp i kvinno- eller mansgöra. Denna uppdelning har motiverats med biologiska skillnader mellan könen. I den här videon får vi reda på vad den här myten grundar sig på och hur myten fortfarande påverkar utbildningsvalen.

Se under ytan

Vi kan ha rätt starka åsikter om olika yrken och vem som utför arbetet. Uppfattningarna om yrken och deras lämplighet för olika kön har varierat genom historien och i olika kulturer. Den här videon bryter myter som är relaterade till yrken och färdigheter.

När du blir stor så blir du du

I ett mönsterland för jämställdhet kan alla fritt välja vad de ska studera eller om de överhuvudtaget ska studera. Eller kan de? Många faktorer påverkar valet av utbildning, men hur medvetna är vi om detta? I den här videon tar vi myten om det fria valet vid hornen.