Håll koll på läget!

Guide för att kartlägga jämställdhets- och jämlikhetsläget inom yrkesutbildningär skriven för att stödja skolans arbete med att kartlägga jämställdhets- och jämlikhetssituationen inom yrkesutbildningen. Guiden fokuserar på att göra en lägesbeskrivning hos studerande, men informationen kan även användas för att göra en kartläggning bland personalen.

Att kartlägga jämställdhets- och jämlikhetsläget betyder att vi samtidigt undersöker hur studerande mår i skolan. Genom en kartläggning kan skolan få värdefull information om jämlikhet och jämställdhet och om till exempel vad som möjligtvis försvårar studierna och vad som i värsta fall får studerande att avbryta dem. Att få studerande att trivas i sina studier är mer än att skapa en bra studiemiljö. Lagen kräver att skolan ska göra en kartläggning av jämställdhets- och jämlikhetssituationen, vilket också bidrar till att visa att detta är viktigt för skolan. Trivsel skapar även ett förtroende för framtiden och speglas senare i arbetslivet.

Sprid ordet eller ta kontakt!

Berätta gärna om guiden till dina kollegor eller andra intresserade.

Om du vill ge respons om guiden eller om du har några frågor om dess innehåll, är du välkommen att kontakta oss! Du når oss på allasyrkes@ekvalita.fi.