Temadagar

Temadagar och -veckor är ett bra sätt att lyfta jämställdhets-, jämlikhets- och likabehandlingsfrågor i skolan. Allt arbete med dessa frågor får dock inte falla på en enskild temadag. Däremot kan sådana vara ett bra tillägg till det vardagliga jämlikhetsarbetet. Nedan hittar du en lista på några exempel på temadagar och -veckor för årets alla månader.

Ta med någon eller några av dessa i ditt arbete! En temadag kan fungera som en bra diskussionsöppnare. Fundera t.ex. på följande frågor inom kollegiet eller tillsammans med studerande:

 • Vad ska en temadag ge för mervärde för studerande och för arbetsgemenskapen? Vad kan alla lära sig och hur kan det användas i skolans vardag?
 • Varför firas denna dag just idag/ den här veckan?
 • Varför är det viktigt att just det här temat uppmärksammas?
 • Firas dagen bara i Finland eller också på andra håll i världen? Vad beror det på om den firas endast i Finland? Om andra länder också firar dagen, varför just i de länderna?
 • Vilket tema kunde enligt studerande ha en egen högtidsdag?
 • Varför har så gott som alla högtidsdagar i Finland en kristen bakgrund? Vilka andra religiösa högtider kunde lyftas med tanke på den religiösa mångfalden i Finland?

Andra sätt att delta i en temadag eller -vecka:

 • Morgonsamling
 • Föreläsning eller workshop om ämnet.Någon ur personalen eller en inbjuden utomstående kanske kan berätta något om ämnet
 • Föreställning med inbjuden teatergrupp
 • Presentationer, föreställningar eller annat som de studerande skapat
 • Information om temadag eller -vecka på skolans elektroniska anslagstavla,exempelvis som en del av arbeten där grupper av studerande skrivit om och reflekterat kring olika dagar
 • Leta efter information om temat tillsammans med studerande, integrera det i en uppgift eller som en del av ditt läroämne. Exempelvis om hur en blind person kan lära sig att snickra (dvs. om vad som är viktigt i yrket, eller att det är viktigt att alla saker har sin plats)
 • Göra ett eller flera inlägg på sociala medier om ett visst tema. Reflektera över den respons inlägget får. Bekanta sig med vad andra postat inom samma tema, exempelvis genom att följa hashtaggar
 • Ha som uppgift att under arbetsplatsförlagt lärande undersöka en (tema)dag. Exempelvis ta reda på hur arbetsplatsen förhåller sig till temat; ingår det i deras jämställdhets- och jämlikhetsplan, uppmärksammar de dagen och på vilket sätt, har de anställda som representerar temat, osv.
 • Fundera på påverkningsmetoder som passar temat (t.ex. medborgarinitiativ, yrkanden, demonstrationer, aktivitet i organisationer, volontärarbete)

Januari
4 januari: Internationella punktskriftsdagen
27 januari: Förintelsens minnesdag

Februari
6 februari: Samiska nationaldagen
20 februari: Världsdagen för social rättvisa
21 februari: Internationella modersmålsdagen

Mars
1 mars: Internationella dagen mot diskriminering
8 mars: Internationella kvinnodagen
19 mars: Jämställdhetsdagen / Minna Canth-dagen
Vecka 12: Veckan mot rasism och diskriminering
21 mars: Internationella dagen mot rasism
31 mars: Internationella dagen för synliggörande av transpersoner

April
2 april: Internationella världsautismdagen
8 april: Romernas internationella dag
Sista onsdagen i april: Internationella ledarhundsdagen

Maj
17 maj: Internationella dagen mot homo- och transfobi (IDAHOT)
21 maj: Världsdagen för kulturell mångfald

Juni
20 juni: Världsdagen för flyktingar

Juli
30 juli: Internationella dagen mot människohandel

Augusti
9 augusti: Internationella dagen för världens ursprungsfolk

September
21 september: Internationella fredsdagen
23 september: Internationella dagen för teckenspråk

Oktober
10 oktober: Världsdagen för mental hälsa
11 oktober: Internationella flickdagen
11 oktober: Internationella komma-ut-dagen
26 oktober: Internationella dagen för att öka kunskapen om intersex

November
19 november: Internationella mansdagen
20 november: Internationella barndagen
20 november: Internationella minnesdagen för transpersoner
Andra/tredje veckan i november: Transveckan
25 november: Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

December
3 december: Internationella dagen för personer med funktionsnedsättning
10 december: Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Flera av FN:s temadagar hittar du här: FN-kalendern & Mångkulturella almanackan